.

De woningen die door CallForHomes worden geleverd worden samen met behulp van de lokale bevolking opgebouwd en zijn aangepast aan de klimatologische eisen.

Wij werken met een flexibel prefab-systeem, zodat over de gehele wereld dit systeem met zijn eenvoudige bouwwijze kan worden toegepast, hierdoor kan men op korte termijn beschikken over een hoogwaardige, hygiënische, maar ook klimatologisch verantwoordde woning beschikken .

Per project wordt er geëvalueerd en de behoefte afgestemd en in kaart gebracht waarop CallForHomes adequaat kan reageren en kan putten uit diverse type prefab-Shelters die direct kunnen worden ingezet.